Kurser

 

Kursusforløb til MBRP-instruktør afholdes efter aftale

Programmet finder du på forsiden eller HER

HAR DU SPØRGSMÅL KAN DU SENDE EN MAIL TIL mbrp.dk@gmail.com                  eller ringe til Stella Lützer på 26 43 70 63

Mindfulness meditation har vundet stor udbredelse i forskellige behandlingsmiljøer, og der er også udviklet et program til anvendelse i misbrugsbehandling. Professor Alan Marlatt og hans afdeling ved University of Washington har i en årrække arbejdet på at udforme dette program. Alan Marlatt har siden 1970erne udført et stort pionerarbejde inden for misbrugsområdet og har udviklet og forsket i en kognitiv terapeutisk tilgang, ’relapse prevention therapy’, som sammen med mindfulness meditation er den metodemæssige ramme for mindfulness-baseret tilbagefaldsforebyggelse. Det er således den størst tænkelige kapacitet, som har udviklet det materiale, vi nu har til rådighed. En vejledning til programmet: Mindfulness-Based Relapse Prevention of Addictive Behaviors, udkom i USA i december 2011, og på dansk i 2012 med titlen  Mindfulness-baseret misbrugsbehandling (Forlaget Klim).

Hvordan kan man anvende mindfulness i misbrugsbehandling? En misbrugsbehandler, som er trænet i at anvende mindfulness, kan gøre det på mange måder. Den mest strukturerede og veldokumenterede fremgangsmåde er otte-ugers programmet, som er beskrevet i vejledningen, hvor klienterne møder 2-3 timer en gang om ugen i de otte uger. Er det ikke muligt eller relevant at tilbyde hele programmet, kan mindfulness indgå som en del af eller et supplement til anden behandling og som efterbehandlingstilbud.

Kursets formål. Man behøver således ikke at have planer om at tilbyde otte-ugers programmet for at få udbytte af kurset. Vi har valgt at tage udgangspunkt i vejledningens indhold, fordi man derved får trænet alle de aspekter, der er relevante at have med, når det drejer sig om mindfulness i alkohol- og stofmisbrugsbehandling. Omdrejningspunktet er at udfordre autopiloten og den vanemæssige reaktive adfærd og med nænsomhed og konsekvens styre i retning af større opmærksomhed, rummelighed, accept og i sidste ende mod større valgfrihed og evne til at håndtere de risikosituationer, som kan medføre tilbagefald. Ud over at tilegne sig færdigheder i at instruere øvelserne, er det en helt afgørende kompetence hos en mindfulness-underviser at kunne håndtere den dialog, som er knyttet til øvelserne. At holde en erfaringsbaseret indstilling og undgå de fælder, hvor mindfulness kommer til at blive en ’teknik’ eller handle om at få det på en bestemt måde, er en spidsfindig og krævende balance, som vi lægger stor vægt på i træningen. Vi arbejder desuden med en lang række emner, som er vigtige at have overblik over, når man arbejder med mindfulness i misbrugsbehandling. Vi vil på kurset drøfte forskellige muligheder for anvendelse af mindfulness og dele vores erfaringer med at køre åbne grupper og anvende mindfulness som led i individuel behandling.