Om MBRP


MBRP-programmet består af otte sessioner:

SESSION 1: AUTOPILOT OG TILBAGEFALD
I den første session arbejder vi med ’autopilot’ eller vores tendens til en mekanisk eller ubevidst adfærd, hvor vi ikke er helt opmærksomme på, hvad vi foretager os. Vi undersøger den specielt i forbindelse med misbrug af alkohol eller stoffer, hvor vi reagerer ’automatisk’ og uden opmærksomhed på lyst og trang til rusmidler…

SESSION 2: OPMÆRKSOMHED PÅ UDLØSERE OG TRANG
Formålet med denne session er at lære at opleve triggere, trang og tanker om alkohol/stoffer uden at reagere automatisk. Vi arbejder på at identificere udløsere og hvordan vores reaktion på dem føles i kroppen, specielt sansefornemmelser, tanker og følelser, der ofte ledsager trang…

SESSION 3: OPMÆRKSOMHED I HVERDAGEN
Vi lærer ’SOBER-pusterummet’ som en metode til at udvide kvaliteten af mindfulness fra formel siddende eller liggende meditation til de situationer, vi møder i hverdagen. Derved kan vi lære at ’være med’ de forskellige fysiske sansefornemmelser og følelser, der opstår, også dem der er knyttet til lyst og trang…

SESSION 4: MINDFULNESS I HØJRISIKOSITUATIONER
Vi fokuserer på at være nærværende i situationer eller sammen med personer, som tidligere har været forbundet med misbrug, og bruger mindfulness til at lære at opleve pres eller trang uden automatisk at række ud efter et rusmiddel…

SESSION 5: BALANCE MELLEM ACCEPT OG KYNDIG HANDLING
Det kan ofte opleves som et paradoks at skulle acceptere uønskede tanker, følelser og sanseindtryk. Imidlertid kan det være det første skridt i retning af forandring. Accept af her-og-nu oplevelsen er et vigtigt fundament for virkelig at tage vare på sig selv og se mere klart, hvad det er bedst at gøre…

SESSION 6: AT SE TANKER SOM TANKER
Vi går videre i udforskningen af opmærksomhed på og forholdet til tankevirksomheden med fokus på at opleve tanker som blot tanker (selv når de føles som sandheden). Vi ser på, hvilken rolle tanker spiller i tilbagefaldets cyklus, specifikke tanker, der forekommer særlig problematiske, og hvordan man kan arbejde mere hensigtsmæssigt med dem…

SESSION 7: EGENOMSORG OG EN BALANCERET LIVSSTIL
Denne session har fokus på personlige advarselssignaler i forhold til tilbagefald, og hvordan vi bedst forholder os, når disse signaler viser sig. Det indbefatter en diskussion af et større perspektiv angående valg af livsstil, balance, medfølelse og vigtigheden af at inkludere nærende aktiviteter som led i et tilfredsstillende og sundt liv…

SESSION 8: SOCIALE NETVÆRK OG FORTSAT PRAKSIS
I den sidste session gennemgår vi de færdigheder og øvelser, vi har lært i løbet af kurset, og drøfter vigtigheden af at opbygge et støttende netværk. Vi reflekterer over, hvad vi har lært og udveksler vores individuelle planer for at få mindfulnesstræning ind i hverdagen…