Forside

Velkommen til mbrp.dk – et forum for dig, som er interesseret i at anvende mindfulness i misbrugsbehandling. Her kan du finde artikler, kursustilbud, mbrp-undervisere og andet relevant materiale.

Her kan du se programmet for dette års MBRP-instruktørkursus!

Det starter d. 21. september!

Se programmet HER

Læs om det åbne gruppeformat HER

OBS – Covid-19-forholdsregler: Når kursusforløbet starter sidst i september forventes vaccineprogrammet at være fuldført i Danmark. For at sikre, at alle deltagere er enten vaccinerede eller nytestede, bedes man medbringe coronapas. Vi følger naturligvis øvrige gældende forholdsregler til den tid. Der er god plads til afstand i kursuslokalerne. Skulle situationen udvikle sig i ugunstig retning med ny smittebølge, så aflysning bliver nødvendig på grund af restriktioner fra myndighedernes side efter betalingsfristens udløb, refunderes kursusgebyret minus 500 kr. til delvis dækning af vores udgifter.

*******************************************************

********************************************************

Ønsker du supervision i forbindelse med dit arbejde med mindfulness i misbrugsbehandling, vil det p.t. foregå via Zoom. Kontakt: mbrp.dk@gmail.com

 

********************************************************

Mbrp-vejledningen kan købes på forlaget KLIM, se under MATERIALE.                                                                                                      

(Når du har klikket på en menu, skal du rulle ned på siden for at se teksten). 

MBRP – Mindfulness-based Relapse Prevention
På dansk: Mindfulness-baseret tilbagefaldsforebyggelse eller i daglig tale: Mindfulness-baseret misbrugsbehandling.
MBRP, som er et struktureret program til anvendelse i misbrugsbehandling, er udviklet ved University of Washington af professor G. Alan Marlatt og hans team. MBRP er sammensat af elementer fra Alan Marlatt’s relapse prevention therapy (RPT), Jon Kabat-Zinn’s Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) og Mindfulness-based Cognitive Therapy (MBCT) af Zindel Segal m.fl.
MBRP er specielt udformet til at forebygge tilbagefald hos personer i behandling for misbrug af rusmidler (alkohol- og stofmisbrug). Kombinationen af mindfulness og tilbagefaldsforebyggelse kan bl.a. hjælpe deltagerne til at anerkende og forholde sig hensigtsmæssigt til ubehag (fysisk, kognitivt og følelsesmæssigt) og andre triggere og blive opmærksomme på egne vanemønstre frem for automatisk at række ud efter noget, der dulmer eller forstærker en oplevelse. Den kan give forøget opmærksomhed på indre og ydre udløsere af højrisikosituationer og fremme hensigtsmæssige livsstilsændringer.

Mbrp-vejledningen
Teamet ved University of Washington har i december 2010 udgivet deres vejledning til programmet: Mindfulness-Based Relapse Prevention for Addictive Behaviors (Guilford Press, 2010). En dansk oversættelse er udgivet på forlaget KLIM 1. marts 2012. Se under materiale.

Dokumentation
Programmet er det første mindfulness-baserede behandlingsprogram for misbrug, som har været afprøvet i en randomiseret kontrolleret undersøgelse. Undersøgelsen, som er foretaget ved University of Washington, viste, at deltagerne i et otte-ugers MBRP-program ved opfølgningen havde mindre drikketrang, mindre indtag af alkohol og mindre grad af depressive symptomer end kontrolgruppen. Selv om en enkelt undersøgelse, som tilmed har visse begrænsninger, ikke er tilstrækkelig til at underbygge evidensen af en behandlingsmetode, er resultaterne lovende. Andre undersøgelser af mindfulness-baserede tilgange har dokumenterede resultater, som er relevante for misbrugsbehandling, f.eks. forbedret opmærksomhed, reduceret stress og depressive symptomer, større valgfrihed og forøget selvtillid og livsglæde. Hertil bygger MBRP på elementer fra relapse prevention therapy, som er en særdeles veldokumenteret behandlingsmetode i forhold til misbrug. Den er i 2009 optaget på den prestigefyldte amerikanske liste NREPP (National Registry of Evidence-based Programs and Practices).

Hvordan kan man anvende mindfulness i misbrugsbehandling?
En misbrugsbehandler, som er trænet i at anvende mindfulness/MBRP, kan gøre det på mange måder. Den mest strukturerede og veldokumenterede fremgangsmåde er otte-ugers programmet, som er beskrevet i vejledningen, hvor klienterne møder 2-3 timer en gang om ugen i de otte uger. Er det ikke muligt eller relevant at tilbyde hele programmet, kan mindfulness indgå som en del af eller et supplement til anden behandling og som efterbehandlingstilbud.