Undervisere


Undervisere på vores MBRP kursusforløb

Vi er aktuelt tre undervisere, som alle er uddannede mindfulnesslærere gennen Center for Mindfulness, University of Massachusetts, USA.                                                                  De standarder, vi sætter for at kunne undervise i vores regi er denne eller en tilsvarende internationalt anerkendt uddannelse og en MBRP overbygning, mangeårig erfaring inden for misbrugsbehandling, herunder med mindfulness-baseret misbrugsbehandling, samt mangeårig erfaring med egen mindfulness praksis. Som minimum skal underviserne have gennemført mere end ti otte-ugers MBRP-forløb med klienter med misbrug.                                                                                                             Stella Lützer og Tove Mørkøv Kristiansen fungerer som undervisere på instruktørkurset og træningsdagene, Stephen Mathiasen som oplægsholder på instruktørkurset og som ressourceperson for gruppen og kan træde ind som medunderviser ved sygdom o.l.  Vi deltager løbende i kurser og retreats og holder os opdaterede inden for området.    

Stella Lützer.
Uddannelse og beskæftigelse:                                                                                                             Er uddannet socionom ved Roskilde Universitetscenter i 1980 og har sammenlagt ca. fire årsværk terapeutisk efteruddannelse i løsningsfokuseret terapi, kognitiv terapi og misbrugsbehandling samt andre relevante kursusforløb.                                                         Har arbejdet som sagsbehandler i kommunalt regi, som rådgiver i Kræftens Bekæmpelses telefonrådgivning, som konsulent i Dansk Mentalhygiejne Center (nu Falck Healthcare) og som projektleder på et Danida-støttet projekt for traumatiserede tibetanske flygtninge. Har i perioden 1989 – 2016 arbejdet med alkoholmisbrugsbehandling i Lænke-ambulatorierne (nu Novavi). Har her været tovholder på implementering af den kognitive behandling ‘struktureret tilbagefaldsforebyggelse’ samt mindfulness-træning som led i behandlingen. Har udført mindfulness-baseret misbrugsbehandling  siden 2001, implementerede otte-ugers programmet i 2007 og stod for intern undervisning og ERFA-møder i metoden.                      Har undervist som gæstelærer i mindfulness-baseret misbrugsbehandling på psykologisk fakultet, Københavns Universitet.
Egen mindfulness uddannelse og træning:                                                                                   Har i 2009 afsluttet det uddannelsesforløb, som udbydes af Center for Mindfulness (CFM) ved University of Massachusetts Medical School. Undervisere: Jon Kabat-Zinn, Saki Santorelli, Florence Meleo-Meyer og Melissa Blacker. Forløbet er  er den mest anerkendte uddannelse til mindfulnesslærer internationalt og giver i Danmark adgang til at stå opført på lærerlisten i Mindfulnessforeningen Danmark. Har desuden gennemført en mindfulness teachers training arrangeret af CFM ved University of Wales (8 dages intensiv træning) og 5 dages intensiv træning i Mindfulness-based Relapse Prevention (MBRP) arrangeret af CFM ved University of San Diego med forfatterne til MBRP-vejledningen. Har på vegne af Lænke-ambulatorierne arrangeret to besøg i Danmark af Alan Marlatt, som har udformet MBRP-programmet, og har foruden deltagelse i tre af hans workshops modtaget personlig supervision og vejledning. Har deltaget i adskillige ‘retreats’ med erfarne lærere, bl.a. Christine Feldman, John Teasdale, Melissa Blacker og David Rynick. Har desuden deltaget i en række 1-2 dages kurser med internatonale kapaciteter, bl.a. Jon Kabat-Zinn, Mark Willimas og Ferris Urbanowski.  Har i Danmark på vegne af Lænke-ambulatorierne arrangeret og deltaget i undervisning med Antonia Sumbundu, og modtaget supervision hos hende under implementeringen af 8-ugers behandlingen i 2007.                                                                                                                                                          Har i 2015 gennemført et tredages mindfulness supervisionskursus i London arrangeret af tre engelske universiteter og har derved sammen med tidligere uddannelse og erfaring erhvervet status som mindfulness supervisor inden for MBRP.                                                    Har siden 1985 regelmæssigt praktiseret mindfulnessmeditation og jævnligt modtaget undervisning heri.                                                                                                                              Har oversat en række bøger om mindfulness til dansk for Forlaget Klim, herunder MBRP-vejledningen (Mindfulness-baseret misbrugsbehandling – en MBRP-vejledning) og The Craving Mind af Judson Brewer, som udkommer i foråret 2019.

Aktuelt: Etablerede sammen med Tove Mørkøv Kristiansen i 2012 virksomheden MBRP-DK, som tilbyder MBRP-instruktørtræning til misbrugsbehandlere. Vi har i juni 2020 afsluttet det 11. kursusforløb, som er af 10 dages varighed. Vi tilbyder desuden træningsdage, supervision og foredrag om mindfulness-baseret misbrugsbehandling.

Tove Mørkøv Kristiansen
Uddannelse og beskæftigelse: Uddannet socialrådgiver fra Den Sociale Højskole i København. Har efter endt uddannelse arbejdet som sagsbehandler i kommunalt regi primært med særligt udsatte grupper af klienter (psykisk syge, misbrugere og hjemløse). Er eksamineret psykoterapeut med fireårig terapeutisk uddannelse samt et-årige forløb i løsningsfokuseret terapi og misbrugsbehandling. Er medlem af Psykoterapeutforeningen (MPF). Har siden arbejdet som misbrugsbehandler i Københavns Kommune, har her stået for planlægning og afvikling af ambulant gruppebehandling for stofmisbrugere. Sideløbende et bijob som alkoholbehandler i Lænke-ambulatorierne (nu Novaví). Siden 2008 fuldtidsansat i Novavi med alkoholbehandling individuelt samt i grupper som primær opgave. Har i samme periode regelmæssigt (i gennemsnit tre gange om året) forestået afviklingen af otte-ugers programmet i Mindfulness-based Relapse Prevention (MBRP) i Lænken.
Mindfulnesstræning: Har deltaget i et uddannelsesforløb i Mindfulness-based Relapse Prevention (MBRP) internt i det daværende Lænke-ambulatorierne forestået af Stella Lützer og Antonia Sumbundu (4 x 3 timer, 1 hel dag samt deltagelse i et otte-ugers forløb). Har gennemført uddannelsesforløbet til mindfulnesslærer, som udbydes af Center for Mindfulness (CFM) ved University of Massachusetts Medical School. Undervisere: Jon Kabat-Zinn, Saki Santorelli, Florence Meleo-Meyer og Melissa Blacker. Har deltaget i en syv dages “silent retreat” på Gaia House i England. Undervisere: Christine Feldman og John Teasdale. Har desuden deltaget i flere 1-2 dages kurser/supervision med Alan Marlatt. Har igennem de sidste ca. syv år regelmæssigt praktiseret mindfulness meditation. Er sammen med Stella Lützer medejer af MBRP-DK som afholder instruktørkurser i mindfulnessbaseret misbrugsbehandling og tilbyder supervision, træningsdage, foredrag m.m.

Stephen Mathiasen
Uddannelse og beskæftigelse: Uddannet psykolog ved Københavns Universitet. Autoriseret og godkendt som specialist i psykoterapi og som supervisor. Har desuden bl.a. gennemført efteruddannelsen i Somatic Experiencing, hvis formål er at styrke det autonome nervesystems evne til restituering efter traumatiske begivenheder og langvarige belastninger. Har arbejdet inden for det sundhedsfaglige område, herunder femten år med behandling af traumatiserede flygtninge i Danmark. Har i en årrække deltaget i et Danida-støttet projekt med etablering af behandlingstilbud til traumatiserede tibetanske flygtninge i Indien samt undervisning og supervision til tibetanske behandlere. Har gennemført otte-ugers mindfulness kurser (MBSR) for Kræftens Bekæmpelse, undervist som gæstelærer i mindfulness på Københavns Universitet, og holdt oplæg i andre regi for læger og psykologer.                                                                                                                        Egen mindfulness træning:                                                                                                              Har i 2009 afsluttet det uddannelsesforløb, som udbydes af Center for Mindfulness (CFM) ved University of Massachusetts Medical School. Undervisere: Jon Kabat-Zinn, Saki Santorelli, Florence Meleo-Meyer og Melissa Blacker. Forløbet er  er den mest anerkendte uddannelse til mindfulnesslærer internationalt og giver i Danmark adgang til at stå opført på lærerlisten i Mindfulnessforeningen Danmark. Har deltaget i en række workshops og internationale mindfulness konferencer. Har deltaget i adskillelige retreats med erfarne lærere, bl.a. Christine Feldman, John Teasdale, Melissa Blacker og David Rynick.
Har siden 1972 regelmæssigt praktiseret mindfulness meditation og jævnligt modtaget undervisning inden for dette område. Individuelle retreats har udgjort en tilbagevendende del af træningen.
Har været oversætter af bl.a. ‘Mindfulness – vejen til et godt liv med smerte, sygdom og stress’ (er udkommet november 2012 på forlaget Klim).