Forside

Velkommen til mbrp.dk – et forum for dig, som er interesseret i at anvende mindfulness i misbrugsbehandling. Her kan du finde artikler, kursustilbud, mbrp-undervisere og andet relevant materiale.

 

Sidste træningsaften i denne sæson er d. 13. juni

kl. 16.30 – 19.00.

Stella Lützer leder sceancen. Jeg glæder mig til at se jer til 2½ time med meditation, udveksling og diskussion. Jeg vil også komme med et lille input om nogle af mine erfaringer fra et kursus i New York med Judson Brewer i maj.

Nyt tilbud fra MBRP-DK: Træningsaftener for misbrugsbehandlere

Vi er nu klar med et nyt tilbud til alle jer, som har deltaget i vores instruktørtræning i mindfulness-baseret misbrugsbehandling (MBRP). Også andre, som arbejder med mindfulness i misbrugsbehandling er meget velkomne.

Flere af jer har løbende udtrykt ønske om mulighed for at mødes til træning og gensidig erfaringsudveksling med andre MBRP-instruktører – herunder sparring omkring de udfordringer, I løbende støder på i arbejdet med MBRP.

Vi er derfor glade for fremover at kunne tilbyde træningsaftener med cirka en måneds mellemrum. I er alle velkomne – også selv om I ikke er kommet i gang endnu med at afholde MBRP forløb. Måske vil I så kunne bruge træningsaftenerne til at finde inspiration til at komme i gang.

Vi har indtil videre følgende datoer:

Onsdag              05.04.2017                                  Kl. 16.30 – 19.30

Mandag             15.05.2017                                  Kl. 16.30 – 19.30

Tirsdag             13.06.2017                                  Kl. 16.30 – 19.00

Sted: Nørregade 41, København K (ved Nørreport Station).

Tilmelding: Senest en uge før på mbrp.dk@gmail.com (send bare dit navn og sig at du kommer + oplysninger til brug for e-faktura, hvis du ikke tidligere har været på kursus hos os. Egenbetalere kan betale via mobilpay til 26437063 eller ved indgangen.

Pris: 300 kr. + moms.  20% rabat for egenbetalere.

På træningsaftenerne vil enten Stella Lützer eller Tove Kristiansen være til stede som tovholder og ordstyrer. D. 5. april kommer vi begge. Der vil hver gang være en dagsorden, som vi forestiller os kan rumme nogle af følgende punkter:

  • En runde, status vedr. mindfulness (såvel i klientarbejdet som egen praksis).
  • Ønsker for emner til videre drøftelse.
  • Træning og dialog om emner efter jeres ønsker/behov (hvis ikke I har noget med, har Stella/Tove forslag klar).
  • Info om nyt på området (relevante kurser, artikler, bogudgivelser m.m.)
  • En meditationsøvelse, som guides af én af jer eller af Stella/Tove.
  • Jeres egen praksis og egenomsorg.

 

 

 

MBRP instruktørkursus 2017

starter med introkursus 10. -11. oktober efterfulgt af internat 12. – 17. november og afsluttes med et trænings- og implementeringskursus 9. – 10. januar 2018. Et forløb på 10 dage hen over tre måneder, hvor du mellem kurserne praktiserer mindfulness.        

 

Klik her for program

Har du brug for oplysninger om kurset kan du kontakte os på mbrp.dk@gmail.com eller ringe til Stella Lützer på 26 43 70 63.

 

 

Mbrp-vejledningen kan købes på forlaget KLIM, se under MATERIALE.                                                                                                      

(Når du har klikket på en menu, skal du rulle ned på siden for at se teksten). 

 

MBRP – Mindfulness-based Relapse Prevention
På dansk: Mindfulness-baseret tilbagefaldsforebyggelse eller i daglig tale: Mindfulness-baseret misbrugsbehandling.
MBRP, som er et struktureret program til anvendelse i misbrugsbehandling, er udviklet ved University of Washington af professor G. Alan Marlatt og hans team. MBRP er sammensat af elementer fra Alan Marlatt’s relapse prevention therapy (RPT), Jon Kabat-Zinn’s Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) og Mindfulness-based Cognitive Therapy (MBCT) af Zindel Segal m.fl.
MBRP er specielt udformet til at forebygge tilbagefald hos personer i behandling for misbrug af rusmidler (alkohol- og stofmisbrug). Kombinationen af mindfulness og tilbagefaldsforebyggelse kan bl.a. hjælpe deltagerne til at anerkende og forholde sig hensigtsmæssigt til ubehag (fysisk, kognitivt og følelsesmæssigt) og andre triggere og blive opmærksomme på egne vanemønstre frem for automatisk at række ud efter noget, der dulmer eller forstærker en oplevelse. Den kan give forøget opmærksomhed på indre og ydre udløsere af højrisikosituationer og fremme hensigtsmæssige livsstilsændringer.

Mbrp-vejledningen
Teamet ved University of Washington har i december 2010 udgivet deres vejledning til programmet: Mindfulness-Based Relapse Prevention for Addictive Behaviors (Guilford Press, 2010). En dansk oversættelse er udgivet på forlaget KLIM 1. marts 2012. Se under materiale.

Dokumentation
Programmet er det første mindfulness-baserede behandlingsprogram for misbrug, som har været afprøvet i en randomiseret kontrolleret undersøgelse. Undersøgelsen, som er foretaget ved University of Washington, viste, at deltagerne i et otte-ugers MBRP-program ved opfølgningen havde mindre drikketrang, mindre indtag af alkohol og mindre grad af depressive symptomer end kontrolgruppen. Selv om en enkelt undersøgelse, som tilmed har visse begrænsninger, ikke er tilstrækkelig til at underbygge evidensen af en behandlingsmetode, er resultaterne lovende. Andre undersøgelser af mindfulness-baserede tilgange har dokumenterede resultater, som er relevante for misbrugsbehandling, f.eks. forbedret opmærksomhed, reduceret stress og depressive symptomer, større valgfrihed og forøget selvtillid og livsglæde. Hertil bygger MBRP på elementer fra relapse prevention therapy, som er en særdeles veldokumenteret behandlingsmetode i forhold til misbrug. Den er i 2009 optaget på den prestigefyldte amerikanske liste NREPP (National Registry of Evidence-based Programs and Practices).

Hvordan kan man anvende mindfulness i misbrugsbehandling?
En misbrugsbehandler, som er trænet i at anvende mindfulness/MBRP, kan gøre det på mange måder. Den mest strukturerede og veldokumenterede fremgangsmåde er otte-ugers programmet, som er beskrevet i vejledningen, hvor klienterne møder 2-3 timer en gang om ugen i de otte uger. Er det ikke muligt eller relevant at tilbyde hele programmet, kan mindfulness indgå som en del af eller et supplement til anden behandling og som efterbehandlingstilbud.